Etkinlik

Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı Sonuç Raporu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen koruyucu aile hizmetinin çeşitli boyutlarıyla kapsamlı bir biçimde ele alındığı “Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi” konulu Çalıştay 25-26 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sonuç raporu aşağıdaki dosyada yer almaktadır.


Koruyucu Aile Çalıştay raporu.pdf

Etkinlik Zamanı

Başlangıç Tarihi : 17/12/2020

Başlangıç Saati : 10:00

Bitiş Saati : 10:00

Konum Bilgileri

Mekan : İç Dağıtım

Adres : Dijital ortam